Nhãn mác HATC chấp nhận đổi trả trong các trường hợp sau:

1. Do lỗi thiết kế

Nếu sản phẩm bị lỗi thiết kế, nhãn mác HATC chấp nhận đổi, trả, in lại cho khách hàng.

2. Do lỗi in ấn

Nhãn mác HATC chấp nhận đổi, trả, in đền bù nếu sản phẩm bị lỗi do quá trình in ấn gây ra.

Nhãn mác HATC không chấp nhận đổi trả, đền bù trong các trường hợp sau:

1. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Pháp luật

Nhãn mác HATC không đổi trả, đền bù trong các trường hợp bất khả kháng như hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh… theo quy định của Pháp Luật gây hậu quả trực tiếp tới hoạt động sản xuất của HATC không thể có khả năng phục hồi.

2. Khách hàng có hành vi tráo hàng, gian dối, lừa đảo

Nhãn mác HATC từ chối đổi trả, đền bù đối với các khách hàng có hành vi tráo hàng, gian dối, lừa đảo. Nhãn mác HATC sẽ thông báo để cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định của Pháp Luật.

3. Do lỗi của các đơn vị vận chuyển

Nhãn mác HATC tạm thời từ chối đền bù, đổi trả ngay lập tức đối với các đơn hàng có lỗi do các đơn vị vận chuyển mà khách hàng khi nhận hàng không kiểm tra kỹ để báo ngay cho HATC với sự chứng kiến của nhân viên giao hàng. Sau khi làm việc với các đơn vị vận chuyển để phân định trách nhiệm, Nhãn mác HATC sẽ cùng với khách hàng trao đổi để đưa ra phương án hợp lý.