Nhãn mác HATC luôn coi trọng chính sách bảo mật thông tin khách hàng và cam kết thực hiện đúng theo các quy định của Pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng như số điện thoại, email, địa chỉ… . Không có bất kỳ một lý do nào để Nhãn mác HATC cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3.

1. Không cung cấp thông tin cho bên thứ 3

Nhãn mác HATC cam kết và đảm bảo không có bất kỳ lý do nào để cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 không có thẩm quyền theo Pháp Luật vì bất cứ lý do gì. Trừ các trường hợp đặc biệt với sự yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của Pháp Luật, Nhãn mác HATC sẽ buộc phải cung cấp đầy đủ thông tin.

2. Thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối

Với hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng bằng điện toán đám mây, Nhãn mác HATC đảm bảo thông tin khách hàng luôn được bảo mật tuyệt đối. Kể cả nhân viên của Nhãn mác HATC khi không còn làm việc tại HATC nữa cũng không được phép cung cấp, sử dụng thông tin khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào.

3. Trường hợp có sự cố

Trong trường hợp có sự cố bất khả kháng như bị hack, thông tin của khách hàng bị lộ khiến khách hàng bị làm phiền bởi nguyên nhân từ Nhãn mác HATC, Nhãn mác HATC sẽ ngay lập tức phối hợp cùng khách hàng và các cơ quan chức năng khắc phục vấn đề để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của khách hàng. Trường hợp thông tin khách hàng bị mất, quý khách vui lòng cho nhãn mác HATC xin lại thông tin để kết nối. Xin cảm ơn!